Шалгалт авах тухай

Шалгалтанд оролцох иргэн дараах материалыг бүрдүүлнэ.Үүнд:

  •          Иргэний үнэмлэх /эх хувиар/
  •          Цэргийн үүрэгтэний үнэмлэх /эх хувиар/

 Шалгалтанд оролцохыг хүссэн иргэд Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын газар дээр ажлын өдөр 2015 оны 06 дугаар сарын 24-ний  өдөр хүртэл 08.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Шалгалтыг 2015 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр 08.00 цагт Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын газар дээр авна.

Иргэд бүртгүүлэхдээ энэхүү журамд заасан болзол шаардалгыг хангасан байх бөгөөд өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг зэргийг тодорхой дурдана.

Шалгалтанд оролцох иргэд /Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын газрын Хүний нөөц, дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Онцгой байдлын хошууч Х.Бекболат/-д 70427866, 99429350 утсаар холбогдож  дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч  болно.

Журам татаж авах

001