Хүчтэй салхи шуурга

ХҮЧТЭЙ ЦАСАН БОЛОН ШОРООН ШУУРГА, ЦАГ АГААРЫН ОНЦ АЮУЛТАЙ ҮЗЭГДЛЭЭС ХЭРХЭН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Өрх гэрт зайлшгүй бэлэн байвал зохих зүйлс:

Хүчтэй цасан болон шороон шуурганы үеэр ямар арга хэмжээ авах вэ?

Аюулын үед:

Зөвлөмж:

Гэр, орон байрнаасаа зайлшгүй гарах тохиолдолд

Хүчтэй цасан болон шороон шуурганы дараа ямар арга хэмжээ авах вэ?