ОБГ-ын албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа

  • PDFХэвлэхИ-мэйл

Офицер, ахлагч бүрэлдэхүүний сахилга, ёс зүй, хууль эрх зүйн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч аймгийн ЗДТГазарт хүсэлт хүргүүлж, Хууль зүйн хэлтсээс “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”, “Ашиг сонирхолын зөрчил” сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа.

 

 

001   

HomeУрьдчилан сэргийлэхГамшгаас хамгаалах сургалтОБГ-ын албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа