Толбо суманд Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг хийлээ

  • PDFХэвлэхИ-мэйл

Онцгой байдлын газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу тус аймгийн Толбо суманд Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулан явууллаа. Үзлэгээр Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүнийг 2 цагийн байдалд ажиллуулж, удирдах бүрэлдэхүүний шийдвэр гаргаж байгаа байдлыг үнэлж дүгнээд заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. Мөн 4 цагийн танхимын сургалт явуулж, бэлэн байдлын үзлэгээ амжилттай зохион байгууллаа.

001   

HomeУрьдчилан сэргийлэхГамшгаас хамгаалах сургалтТолбо суманд Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг хийлээ