ОБЕГ-ын Гал түймэртэй тэмцэх газраас Онцгой байдлын газар, хэлтсийн Гал түймэр унтраах аврах ангийн салааны захирагч нарт цахим /онлайн/ сургалт явуулав.

  • PDFХэвлэхИ-мэйл

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/224 тоот тушаалын дагуу 2016 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал түймэртэй тэмцэх газраас Гал түймэр унтраах аврах ангийн салааны захирагч нарыг хамруулан 4 цагийн цахим /онлайн/ сургалт явагдав. Сургалтанд тус аймгаас Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах аврах 31 дүгээр ангийн салааны захирагчид онцгой байдлын ахмад Т.Естай, онцгой байдлын ахмад И.Жахыт, онцгой байдлын ахмад Т.Өнербек, онцгой байдлын дэслэгч М.Альфараби нар хамрагдав. 

 

001   

HomeУрьдчилан сэргийлэхГамшгаас хамгаалах сургалтОБЕГ-ын Гал түймэртэй тэмцэх газраас Онцгой байдлын газар, хэлтсийн Гал түймэр унтраах аврах ангийн салааны захирагч нарт цахим /онлайн/ сургалт явуулав.