Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа Ц.Ганзоригоор ахлуулсан 2018 оны жилийн эцсийн шалгалтын ажлын хэсэг Онцгой байдлын газарт ажиллаж байна

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/371 дүгээр тушаалаар Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа Ц.Ганзоригоор ахлуулсан “Онцгой байдлын байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах журам”-ыг хэрэгжүүлэх, Онцгой байдлын газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэжлийн түвшинг тогтоох шалгалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэг 2018 оны 11 дүгээр сарын 21ий өдрөөс Баян-Өлгий аймгийн Онцгой байдлын газарт ажиллаж  байна. 

 

001   

HomeМэдээОнцгой байдлын ерөнхий газрын дэд дарга, хурандаа Ц.Ганзоригоор ахлуулсан 2018 оны жилийн эцсийн шалгалтын ажлын хэсэг Онцгой байдлын газарт ажиллаж байна