Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт авахад бүрдүүлэх материал

  • PDFХэвлэхИ-мэйл
  1. Онцгой байдлын газарт хүсэлт гаргах
  2. Үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор газар олгосон тухай Засаг даргын захирамж  / 1 хувь /
  3. Барилга байгууламжийн байршлын батлагдсан бүдүүвч зураг  / 1 хувь /
  4. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулсан тухай Улсын комиссын акт /1 хувь /
  5. Үйл ажиллагаа явуулах үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл / 1 хувь /
  6. Барилга байгууламжид байвал зохих гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэлүүдийг стандартын дагуу бүрдүүлсэн байх / газар дээр нь шалгаж үзнэ /
  7. Давхар бүрийн схем зураг гаргаж батлуулсан байх.
  8. Татварын хэлтсийн 020000955 тоот дансанд дүгнэлтийн үнэ 12500 төгрөгийг тушаасан баримт  /ХААН банк/

001   

HomeҮйлчилгээГалын дүгнэлтГалын аюулгүй байдлын дүгнэлт авахад бүрдүүлэх материал